Nieuws

KICK Opleiding

De opleiding tot KICK-trainer voor kunstzinnige/creatieve therapeuten beeldend en voor leerkrachten culturele en kunstzinnige vorming (CKV) beeldend bestaat uit:
vier lesdagen en drie dagdelen groepssupervisie tijdens het geven van de eerste eigen training.

Locatie: Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag.

Vrijdag 21 september 2018
Vrijdag 5 oktober 2018
Vrijdag 19 oktober 2018
Vrijdag 2 november 2018

Tijd: 10.00-16.00 uur.

Docenten:Thea Giesen en Marijke de Mare.

Kosten: € 695,- inclusief koffie, thee, materialen en supervisie.
Betaling: uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding: IBAN: NL83 INGB 0001 7148 44 t.a.v Thea Giesen.

De opleiding is door N.V.K.T en S.R.V.B. geaccrediteerdvoor respectievelijk 20 en 8 punten.
Informatie en aanmelding: info@KICK-SoVa.nl.

KICK opleiding voor leerkrachten

Vanaf maart 2016 wordt er een opleiding voor leerkrachten verzorgd door Logavak opleidingsgroep. Klik hier voor meer informatie.

Vervolg KICK-training in de VGZ

In januari 2016 is een KICK-training voor de dagbestedingsgroep (VGZ) bij Rudolf Steiner Zorg in Den Haag gestart.
Het zijn zeven sessies die voortbouwen op de twaalf sessies die eerder zijn gegeven ter verdieping van de sociaal-emotionele competenties.

KICK Boek

Op 27 mei 2015 heeft KICK op feestelijke wijze haar boek gepresenteerd:
'Juf, ik ben een kunstenaar - handboek voor een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining'. Uitgeverij SWP Amsterdam