Publicatie en onderzoek

Onderzoek
De KICK-training is op effectiviteit onderzocht door onderzoekers van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden.

In een pilot is het effect van de KICK-training in het speciaal onderwijs (cluster IV), zowel kwantitatief als kwalitatief, vastgesteld. De resultaten laten een positieve gedrags-verandering zien. Dit geldt vooral voor kinderen met internaliserende problematiek, maar ook kinderen met externaliserende problemen hebben profijt van KICK.


KICK Publicaties

'Juf, ik ben een kunstenaar - handboek voor een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining'. Uitgeverij SWP Amsterdam. Verschenen op 27 mei 2015.