Nieuws

KICK Opleiding

De opleiding tot KICK-trainer voor kunstzinnige/creatieve therapeuten beeldend en voor leerkrachten culturele en kunstzinnige vorming (CKV) beeldend bestaat uit:
vier lesdagen en drie dagdelen groepssupervisie tijdens het geven van de eerste eigen training.

Locatie: Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag.

Vrijdag 20 september 2019
Vrijdag 4 oktober 2019
Vrijdag 18 oktober 2019
Vrijdag 1 november 2019

Tijd: 10.00-16.00 uur.

Docenten:Thea Giesen en Marijke de Mare.

Kosten: € 695,- inclusief koffie, thee, materialen en supervisie.
Betaling: uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding: IBAN: NL83 INGB 0001 7148 44 t.a.v Thea Giesen.

De opleiding is door N.V.K.T en S.R.V.B. geaccrediteerdvoor respectievelijk 20 en 8 punten.
Informatie en aanmelding: info@KICK-SoVa.nl.

KICK Boek Vertel

In 2018 is er een nieuw boek van Thea Giesen uitgekomen: ’Vertel! - Verhalentherapie voor kinderen en jongeren’
"Hoe kun je als therapeut gebruik maken van verhalen om vervormingen in gedachten en gevoelens om te buigen naar helpende gedachten en positieve gevoelens? Hoe kun je handelingen waar het kind in vastgelopen is met beelden inspireren tot nieuw gedrag? Vertel! is een indrukwekkend pleidooi om verhalen een belangrijke plaats te geven in de psychotherapie met kinderen. De werkwijzen en methodieken die Thea Giesen beschrijft, zijn vernieuwend en origineel."

KICK-vitaal

Vanaf 2017 zijn trainingen gegeven aan groepen ouderen in de VG en in een verpleeghuis, onder de naam ‘KICK-vitaal’

KICK Boek ’Juf, ik ben een kunstenaar’

Op 27 mei 2015 heeft KICK op feestelijke wijze haar boek gepresenteerd:
'Juf, ik ben een kunstenaar - handboek voor een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining'. Uitgeverij SWP Amsterdam