Publicatie en onderzoek

Onderzoek
De KICK-training is op effectiviteit onderzocht door onderzoekers van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden.

In een pilot is het effect van de KICK-training in het speciaal onderwijs (cluster IV), zowel kwantitatief als kwalitatief, vastgesteld. De resultaten laten een positieve gedrags-verandering zien. Dit geldt vooral voor kinderen met internaliserende problematiek, maar ook kinderen met externaliserende problemen hebben profijt van KICK.


KICK Publicaties

In 2018 is er een nieuw boek van Thea Giesen uitgekomen: ’Vertel! - Verhalentherapie voor kinderen en jongeren’
"Hoe kun je als therapeut gebruik maken van verhalen om vervormingen in gedachten en gevoelens om te buigen naar helpende gedachten en positieve gevoelens? Hoe kun je handelingen waar het kind in vastgelopen is met beelden inspireren tot nieuw gedrag? Vertel! is een indrukwekkend pleidooi om verhalen een belangrijke plaats te geven in de psychotherapie met kinderen. De werkwijzen en methodieken die Thea Giesen beschrijft, zijn vernieuwend en origineel."'Juf, ik ben een kunstenaar - handboek voor een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining'. Uitgeverij SWP Amsterdam. Verschenen op 27 mei 2015.