Opleiding tot KICK-trainer


KICK Opleiding

De opleiding tot KICK-trainer voor kunstzinnige/creatieve therapeuten beeldend bestaat uit:
vier lesdagen en drie dagdelen groepssupervisie tijdens het geven van de eerste eigen training.

Locatie: Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag.

Vrijdag 20 september 2019
Vrijdag 4 oktober 2019
Vrijdag 18 oktober 2019
Vrijdag 1 november 2019

Tijd: 10.00-16.00 uur.

Docenten:Thea Giesen en Marijke de Mare.

Kosten: € 695,- inclusief koffie, thee, materialen en supervisie.
Betaling: uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding:
IBAN: NL83 INGB 0001 7148 44 t.a.v Thea Giesen.

De opleiding is door N.V.K.T en S.R.V.B. geaccrediteerd voor respectievelijk 20 en 8 punten.
Informatie en aanmelding: info@KICK-SoVa.nl.