Over KICK

Visie
Voor wie
Werkwijze en opbouw
Doelen

Visie
KICK gaat uit van een holistisch mensbeeld. In de werkwijze betekent dit, dat de hele mens wordt aangesproken, zowel in zijn denken, voelen en handelen. De kunstzinnige opdrachten doen een appèl op waarnemen, inleven en begrijpen van zichzelf en anderen. De kunstzinnige activiteit roept een onmiddellijke beleving op. De beelden uit de verhalen worden kunstzinnig verwerkt door middel van tekenen, schilderen en boetseren.

Voor wie
Veel kinderen zijn onzeker, faalangstig en hebben een gering gevoel van eigenwaarde en reageren hierop met negatief gedrag.
De training is geschikt voor kinderen en jeugdigen vanaf tien jaar met psychosociale problemen in het basis- en voortgezet onderwijs. De training is tevens geschikt voor kinderen / jongeren met ontwikkelingsstoornissen in het speciaal onderwijs, andere vormen van geïndiceerde jeugdzorg en voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking en ouderen. De problematiek kan zeer uiteenlopend zijn, zoals autisme, aandachtstekort, hyperactiviteit, oppositioneel gedrag, angst en depressie. Problematiek waarbij het zelfregulerend vermogen tekort schiet.

Werkwijze en opbouw
KICK is opgebouwd uit twaalf bijeenkomsten van 1,5 uur wekelijks. De eerste bijeenkomsten hebben een kunstzinnig-pedagogisch karakter, gericht op veiligheid en het versterken van het zelfvertrouwen. Het middengedeelte heeft een kunstzinnig-therapeutisch accent. De eigen levenservaringen worden met de kunstzinnige opdrachten verbonden. De laatste bijeenkomsten zijn kunstzinnig-sociaal, gericht op afstemming, ontmoeting en samenwerking.

  De bijeenkomsten bevatten bewegingsoefeningen, verhalen en kunstzinnige opdrachten. Het kunstzinnige werk wordt gezamenlijk bekeken en besproken. De waarneming wordt geoefend en ervaringen worden gedeeld. Dit vraagt open staan voor elkaar, respectvol luisteren en het eigen oordeel terughouden.

Doelen
Niet de klacht, het negatieve gedrag, staat centraal, maar de eigen gezondmakende kracht. Het kunstzinnig werken in groepsverband geeft zowel ruimte aan de individuele ontwikkeling gericht op zelfwaarneming, zelfbeleving, zelfreflectie en zelfsturing, als aan de sociale ontwikkeling gericht op het waarnemen, inleven, begrijpen en samenwerken met anderen.